1437828447-eb36b80a2bf4083ed95c4518b74a4193e270e7d604b014419df3c37caee5bd_640.jpg

Pedagodzy w przedszkolach niepublicznych

Jednym z elementów sprawiających, że rodzice wybierają przedszkole niepubliczne jest wysoko wykwalifikowana załoga. Żeby pozostać pracobiorcą niepublicznego przedszkola wypada bo koniecznie zakończyć studia pedagogiczne. Oczekiwania stawiane przez rodziców dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek przedszkolnych są coraz wyższe, wobec czego kadra ma obowiązek być dostosowana do obecnej sytuacji. Continue reading